“Yaratıcı ve Yenilikçi Çözümler”
Yaratıcı Satıcı Olma

Yaratıcı Satıcı Olma

Yaratıcı ve Başarılı Satıcı Olma ve Müşteri Elde Etme Yaklaşımları

Amaç

 • Satışsüreçlerinde satıcının üstlenmesi gereken rolleri belirlemek ve görevlerini en üst düzeyde yapma becerilerini kazandırmak,
 • Yaratıcı ve başarılı satıcı olma kriterlerini belirlemek ve bunlara uygun yaklaşım tutumlarını göstermek,
 • Satışsürecinde satıcı- müşteri ilişkisinde olumlu ve olumsuz davranışları belirlemek,
 • Müşteri yaratma ve kazanma yöntemlerini kazandırmak,
 • Yeni müşteri kazanımlarıyla satıcı için müşteri referans zinciri oluşturma metotlarını değerlendirmek.

 

İçerik

 •  Satıcı kimdir? Görev tanımı nasıl oluşturulmalıdır?
 •  Satışın aşamalarında yaratıcı satıcının rolü nedir?
 •  Yaratıcı satıcı, müşteride değer zincirini nasıl oluşturur?
 •  Yaratıcı ve başarılı satıcının kişisel özellikleri ve alışkanlıkları ne olmalıdır?
 •  Satıcının kuvvetlendirmesi gereken 4 temel kişilik yönleri nelerdir?
 •  Satışı olumsuz etkileyen kişilik faktörleri nelerdir?
 •  Başarılı satıcının tutum farklılığı nasıl ortaya çıkar?
 •  Başarılı bir satıcı, satışta farkı nasıl yaratır?
 •  Satıcı müşterinin üzerindeki etkisini hangi temel değerler üstüne kurmalıdır?
 •  Müşteri yaratma, elde tutma ve müşteri referans zinciri nasıl gerçekleştirilir?

 

Kimler katılmalı?

 • Satış danışmanları,
 • Bireysel satış uzmanları ve yetkilileri.

                                                                                                                                                                                               

Eğitim süresi:

 •  1 gün

 

Facebook Twitter