“Yaratıcı ve Yenilikçi Çözümler”
Sigorta Şirket Acenteliği Yaratma ve Geliştirme Süreçleri/KURUMSAL

Sigorta Şirket Acenteliği Yaratma ve Geliştirme Süreçleri/KURUMSAL

Sigorta Şirketlerinin Acente Bulma, Yaratma ve Elde Tutma Programlarına Yönelik Satış ve Pazarlama Süreçleri

Amaç

 • Acenteliğin sigorta şirketi içindeki rolünün ve yükselen bir değer olarak temsil gücünün önemini vurgulamak,
 • Acenteliğin kuruluş amaçları, acente-şirket arasındaki beklenti ilişkisinin nasıl kurulacağını değerlendirmek,
 • Aday acente bulma, seçme ve temsilcilik verme ölçütlerini analiz etmek,
 • Mevcut ve yeni kurulan acenteler arasındaki beklenti farklılıklarının vurgulanması, acente açılışıyla birlikte gözlemleme, takip ve koçluk yapma becerilerini kazanmak,
 • Rekabette acenteyi elde tutma teknikleri, rekabete karşı rekabet üstü kalma becerilerini geliştirmek,
 • Bireysel acentelik ile kurumsallaşma yönünde gelişen acente arasındaki belirgin farklılığın nasıl olduğunu değerlendirmek,
 • Müşteri kazanma, elde tutma, bağlılık yaratma ve satışın yenilenmiş uygulamaları konularında gelişmiş yaklaşımları oluşturmak.

 

İçerik

 • Acente kime denir? Hukuki boyutu nedir?
 • Sigortacılıkta acentenin önemi nedir? Üretimdeki rolü nasıl tarif edilmelidir?İ
 • Sigorta şirketinde  acentenin yeri neredesidir? Acente nasıl algılanmalıdır?
 • Potansiyel acente bulma yöntemleri, hedef acente haline getirme yaklaşımları,
 • Acentenin kuruluş amacı ne olmalıdır?
 • Acente yapılanmasını nasıl oluşturmalıdır?
 • Organizasyonel yapı acente içinde nasıl kurulmalıdır?
 • Acentenin sorumluluk alanları nelerdir?
 • Şirket, acente ilişkileri ve iletişimi nasıl konumlandırılmalıdır?
 • Şirket ve acente arasında karşılıklı beklentilere nasıl yaklaşım gösterilmelidir?
 • Acentenin şirkete bağlılığı nasıl sağlanır?
 • Acentenin organizasyon sorunları nelerdir, çözüm önerileri ne olmalıdır?
 • Acentenin maliyetini etkileyen faktörler nelerdir?
 • Acenteye daha fazla sattırma yöntemlerinin değerlendirilmesi,
 • Hangi satışlar acente karlılığını daha fazla etkiler?
 • Acente için eğitim ve gelişim sürecinin planlanması,
 • Acente satış ekibinin oluşturulması ve yönetilmesinde öneriler ne olmalıdır?
 • Çağdaş satış ve pazarlama kavramları içeriğinde; acentenin mevcut müşterilerini koruması ve müşteri yaratmasına yönelik yeni metotların neler olacağı,
 • Teknoloji kullanımıyla birlikte bunun satış artırıcı özelliklerinin nasılı değerlendirileceği.

 

Kimler katılmalı?

 •  Acente hizmetleri departmanı uzman ve yöneticileri,
 •  Acente satış destek uzman ve yöneticileri,
 •  Bölge müdürlükleri,
 •  Acente sorumluları,
 •  Satış destek yöneticileri,
 •  Satış bütçeleri ve raporlamalarından sorumlu yöneticiler,
 •  Bütçe ve planlama yöneticileri.

 

Eğitim süresi:

 • 2 gün

 

Facebook Twitter