“Yaratıcı ve Yenilikçi Çözümler”
Hizmet Satışında Yaklaşımlar

Hizmet Satışında Yaklaşımlar

Hizmet Boyutunda Satma ve Kazanma Becerileri (Geliştirilmiş Satış Yaklaşımları)

Amaç

 • Hizmete yönelik ürün satışlarındaki yenilenmiş satış becerilerini kazandırmak,
 • Satış aşamalarına uygun müşteri yapılarını tanımlamak,
 • Müşteri- Satıcı sinerjisinden, beklenti ötesinde fayda sağlamanın yollarını değerlendirmek,
 • Satış öncesi ve satış sırasında planlamanın önemini açıklamak ve bundan katma değer kazanmak,
 • Randevu alma için alternatif uygulama yöntemlerini değerlendirmek ve randevu itirazlarını kontrol  altında tutma becerilerini kazandırmak,
 • Müşteri yanında tutum ve davranışların ilk izlenimdeki önemini vurgulamak,
 • Müşteri ihtiyaçlarını “soru sorma ve bulgu elde etme” yöntemiyle ortaya çıkarma becerilerini elde etmek,  
 • Soru sorma ve aktif dinleme becerilerini kazanmak, açık ve kapalı uçlu soru sorma uygulamalarını değerlendirmek,
 • Müşteri itirazlarına karşın tutum ve yaklaşım tekniklerini uygulamak,
 • Satışı sonlandırma ve kapama yaklaşımlarını özgüven esasında yapmak.

 

İçerik

 •  Satış aşamalarının uygulanması ve öneminin vurgulanması,
 •  Satışta Planlama ve Planlamanın Yararları,
 •  Müşteri – satıcı sinerjisinden nasıl bir fayda elde edilir?
 •  Telefonla randevu almak ve hayır cevabını ötelemek nasıl yapılır?
 •  Randevu aşamasında neler yapılır? İyi bir ses tonunun özellikleri nelerdir?
 •  İtirazları randevuya döndürme yaklaşımları,
 •  Müşteri yanında tutum, ilk 15 saniye, ilk konuşma ve buzları kırma yöntemleri,
 •  Müşterinin tanımlanmış veya tanımlanmamış ihtiyaçlarını bulmak ve ortaya çıkarmak,
 •  İhtiyaca yönelik soru sorma becerileri nasıl geliştirilir?
 •  İtiraz, bir satın alma belirtisi midir? İtirazları kontrol altına alma yaklaşımları,
 •  Satış sonlandırma ve kapama  yöntemlerinde 4k yaklaşımını kazandırmak,
 •  Uygulama ve rol oynamalı çalışmaları gerçekleştirmek.

 

Kimler katılmalı?

 •  Satış danışmanları
 •  Bireysel satış uzmanları ve yetkilileri,
 •  Satış ekibi uzman ve yetkilileri.

 

Eğitim süresi:

 • 1 gün

 

Facebook Twitter