“Yaratıcı ve Yenilikçi Çözümler”
Çalışanları Elde Tutma Ve Ayrılmaları Önleme Yaklaşımları.

Çalışanları Elde Tutma Ve Ayrılmaları Önleme Yaklaşımları.

 

Amaç

 • Nitelikli çalışanların işten ayrılma nedenlerini ortaya çıkarmak ve önleyici yönetim yaklaşımlarını ve politikalarını oluşturmak.
 • Önlenebilir ve önlenemez ayrılmaları analiz etmek, işletmelerin maliyet artışına neden olan işgücü devir hızını ( turn over ) azaltmak.
 • Ayrılanların yerine, işe alınması hedeflenen kişiler için seçme ve yerleştirme süreçlerini yenilemek.
 • Verimliliği düşen ve motivasyon kaybı nedeniyle işten ayrılma kararına veren çalışanlarda isteklilik yaratma yaklaşımlarını değerlendirmek.
 • Şirket içi iş gücü devir hızını azaltıcı başarı değerlendirme sistemini oluşturmak.
 • Yetenekli çalışanların bağlılığını artıcı etkili iletişim ve olumlu ilişki kurmak.
 • Şirkete bağlılık ve iş tatmini sağlayıcı yönetici rollerini değerlendirmek.
 • Şirket içi verimsiz çalışanların belirleme ve iyileştirme yöntemlerini oluşturmak.
 • Şirket içi çalışanlarda ve kurum imajında oluşacak yıpranmayı önlemek.
 • Şirket içi çalışanlarda ve kurum imajında oluşacak yıpranmayı önlemek.

İçerik

 • İş gücü devir hızı nedir? Nelere bağlı değişir? ve nasıl analiz edilir?
 • İşten ayrılmaların şirketlere yönelik kayıp ve kazanımları nelerdir? Bunlardan dolayı  oluşan maliyetler nasıl kontrol altına alınmalıdır?
 • Çalışanın ayrılma ve yenilenme maliyetlerinin değerlendirilmesi,
 • Ayrılma türleri nelerdir? Önlenebilir ve önlenemez ayrılmaların analizleri nasıl ele alınmalıdır?
 • Çalışanların verimliliğini ve bağlılığını etkileyen içsel ve dışsal motivasyon  faktörlerinin uygulanması
 • Çalışanların bağlılığını artırıcı düzenlemeleri yapmak ve bunları tüm örgüt üyelerine  yaygınlaştırılması için süreçleri tayin etmek?
 • Nitelikli çalışanların şirketlerde kalma nedenlerini analiz etmek ve bunların iş tatmini ile artan performansları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek.
 • Satış yöneticileri çalışanlarına ödüllendirme ve övgüyü  ne zaman ve nasıl yapmalı?
 • Satış ekiplerindeki yüksek iş gücü devir hızı nedenlerinin belirlenmesi ve bunların ortadan kaldırılması için yönetici yaklaşımlarının belirlenmesi.
 • Satış gücünün seçme ve yerleştirme süreçlerinde yapılan yanlışların değerlendirilmesi  ve bunların iyileştirilmesi
 • Satış takımlarındaki performans değerlendirme süreçleri ve bunların uygulanması  aşamasında ayrılmaları etkileyen yaklaşımların belirlenmesi.  
 • Satış yöneticisinin etkili iletişim ve olumlu ilişki kurma yaklaşımlarının oluşturulması.

Kimler katılmalı?

 •  Kurumların Satışlarından sorumlu Satış yöneticileri,
 •  Satış destek yöneticileri,
 •  İK yöneticileri,
 •  Departman ve takım yöneticileri,

Eğitim Süresi

 • 1 gün

 

Facebook Twitter