“Yaratıcı ve Yenilikçi Çözümler”
Satışta Hedef ve Bütçeleme

Satışta Hedef ve Bütçeleme

Satış Hedeflerinin Belirlenmesi ve Satış Parametrelerinde Analitik Yaklaşımlar

Amaç

 • Kurumların gelirlerini maksimize etmek amacıyla uygulamaya konan tüm satış faaliyetlerinin, hedeflenen sayısal değerlerde gerçekleştirme yaklaşımları.
 • Satışı etkileyen sayısal değerlerin oluşturulması ve bunların satış bütçelerinde gösterilmesi.
 • Satış hedefleri için beklenen ve elde edilen sonuçları karşılaştırma teknikleri ile değerlendirmek ve yorumlamak.
 • Hedeflenen performans değerlerine esas kriterlerin oluşturulması ve eylem planlarıyla uygulanması.
 • Satış hedeflerinin gerçekleştirilmesinde, düzeltici faaliyet planlama metotları ve iyileştirme eylem planlarının değerlendirilmesi.
 • Zamana bağlı  satış analiz teknikleri ile satış bütçelerinin gerçekleştirilmesi.

 

İçerik

 

 • Satış analizi nedir? Satış analizi neden gereklidir? Analize nereden bağlanmalı?
 • Satış raporlarına esas parametrik değerler nelerdir?
 • Satış bütçeleri nasıl oluşturulmalı ve planlamaya nereden bağlanılmalı?
 • Yıllık adam gün planlaması nasıl yapılmalı ve hangi maliyetler dikkate alınmalı?
 • Potansiyel müşteri, Hedef müşteri, Kazanılan müşteri, Kayıp müşteri, Vuruşoranı kavramlarını değerlendirmek,
 • Bireysel ve Kurumsal satış hedeflerinin gerçekleşmesi için karar verme yaklaşımları,
 • Yıllık yeni müşteri ön hedef tespiti nasıl yapılır ve nasıl değerlendirilir?
 • Yıllık yenileme müşterilerinde müşteri hikayesi nasıl okunmalı?
 • Parametrik değerlerde yıllık performans analizi yapılması,
 • 3 aylık ve 6 aylık satışrapor analizleri yaparak yıllık hedeflerin değerlendirilmesi,
 • Parametrik değerlerde yıllık performans değerlendirmesi nasıl yapılmalı?
 • Günlük, haftalık, aylık, yıllık  satış raporlarında hangi ölçütler dikkate alınmalı,
 • Düzeltici faaliyetlerde kaynak değerlendirme nasıl yapılmalı?
 • İyileştirme için eylem planlarını hazırlama metotları,
 • Örnek vaka çalışmaları.

 

Kimler katılmalı?

 •  Satışlardan sorumlu yöneticiler,
 •  Satış destek yöneticileri,
 •  Satış bütçeleri ve raporlamalarından sorumlu yöneticiler,
 •  Bütçe ve Planlama yöneticileri.

 

Eğitim süresi ve Tarihi

             1 gün - 20 Aralık 2014 Cumartesi

 

Eğitim Yeri

             Elite World Hotel / Taksim

 

Eğitim Fiyatı

             580 TL

             Fiyata; Kdv, Yemek ve eğitim materyalleri dahildir

 

 

Facebook Twitter