“Yaratıcı ve Yenilikçi Çözümler”
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İşletmenin, örgütsel amacına ulaşmasını sağlayacak gerekli niteliklere sahip ve gerekli sayıda işgücünün gereken zamanda tedarik edilmesini sağlayacak planlamaların yapılması ve uygun çözümlerin getirilmesi hedeflenmektedir.

  • İnsan kaynakları planlaması,
  • İşgören(Personel) seçimi ve yerleştirilmesi,
  • İşe alıştırma (Oryantasyon) ve örgüt içi sosyalleşme uygulamaları,
  • İş tanımı ve İş analizlerinin yapılması,
  • Eğitim ve Kariyer geliştirme,
  • Performans değerleme sistemlerinin dizaynı,
  • Ücret ve Maaş yönetimi,
  • İş değerleme modellerini oluşturulması,
  • İşçi sağlığı ve güvenliği.

 

Facebook Twitter